July 21, 2024

Month: June 2023

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้มีคนตกงานจำนวนไม่น้อยที่กำลังมอง สมัครงานโปรแกรมเมอร์ จากองค์กรต่างๆ ที่กำลังประกาศรับสมัครพนักงานอยู่ แต่ในหลักความเป็นจริงแล้วการมองหาพนักงานใหม่ๆ เข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรนั้น ถือเป็นเรื่องที่ยากกว่าการรักษาพนักงานเก่าที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีความชำนาญในการทำงานแล้ว หลายองค์กรมักจะประสบกับปัญหาไม่สามารถที่จะรักษาพนักงานเก่าที่มีความสามารถเอาไว้ได้ เนื่องจากพนักงานเหล่านั้นอาจโดยซื้อตัวหรือมองหางานใหม่ที่มีค่าตอบแทนเหมาะสมกว่า ดังนั้นผู้บริหารที่ดีจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้และมองหาสิ่งที่สามารถดึดดูดใจให้กับพนักงานของพวกเค้าได้ เพื่อช่วยลดการลาออกของพนักงานในองค์กร นอกจากปัญหาที่องค์กรจะต้องพบเจอคือการเพิ่มต้นทุนในการประกาศรับสมัครงานในแต่ละช่องทางแล้วนั้น งานต่างๆ ก็จะเกิดการสะดุดตามไปด้วยทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และที่สำคัญไม่ใช่ว่าจะสามารถหาพนักงานใหม่ได้ทันทีเลย บางครั้งต้องรอเป็นหลายสัปดาห์ หลายเดือน...
การเลือก เว็บไซต์หางาน ที่ดีนั้นย่อมมีผลต่อโอกาสในการได้งานที่สูงขึ้น จากสถิติจำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์หางานในการค้นหาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่นั้น สามารถทำการวิเคราะห์ได้ว่าเว็บไซต์หางานเว็บไหนที่มีคนให้ความสนใจ ซึ่งข้อมูลการเข้าถึงเหล่านี้สามารถนำมาเก็บเป็นสถิติเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการทั้งหลาย ที่อยากได้ผู้สมัครงานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงคนหางานที่ตรงกลุ่ม ดันนั้นเว็บหางานจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนหางานส่วนใหญ่เข้ามาฝากประวัติส่วนตัวพร้อมทั้งประวัติการทำงาน เพื่อที่ข้อมูลของพวกเค้าเหล่านั้นจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบการได้ ซึ่งหลายคนยังมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์หางานกับบริษัทจัดหางานอยู่ หลายคนยังคงสงสัยว่าถ้าตนเองไปฝากประวัติไว้ในเว็บหางาน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ แท้จริงแล้วนั้นเว็บไซต์หางานกับบริษัทจัดหางานมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สำหรับในส่วนของเว็บไซต์หางานนั้น จะเป็นบริการที่ผู้หางานสามารถฝากประวัติการสมัครงานของตนเองได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด...