June 16, 2024

Month: November 2023

ใกล้ถึงฤดูกาลโยกย้ายเปลี่ยนงานกำลังจะเริ่มขึ้น หลายองค์กรเมื่อมีการมอบโบนัสหรือเงินปันผนในช่วงสิ้นปี พนักงานส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมองหาขยับขยาย แนวทางการทำงานที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้วพวกเค้าก็มักจะมองหางานใหม่ จากองค์กรใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ตนเองมีรายได้รวมถึงตำแหน่งงานที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วเมื่อพนักงานในองค์กรที่เคยทำงานร่วมกับองค์กรมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเริ่มมองหาหรือมีความต้องการ อยากได้งานใหม่ เพื่อช่วยให้พนักเค้าสามารถอัพเงินเดือน รวมถึงตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้อีกด้วย หากว่าพวกเค้าเริ่มรู้แล้วว่าองค์กรที่พวกเค้าอยู่ ไม่สามารถเพิ่มสวัสดิการ เงินเดือนหรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าทิศทางการทำงานของคนรุ่นใหม่ มีรูปแบบของการทำงานที่แตกต่างกันออกไป...