ความรู้พื้นฐานนายจ้างหาคนงาน

ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีความสนใจนายจ้างหาคนงานก็ย่อมต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการทำงานของตำแหน่งงานนั้นๆ มาบ้าง อย่างไรก็ตามสำหรับคนหางานแล้วนั้นการปรับตัวให้พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการทำงานเป็นสิ่งที่ควรตั้งรับ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้คนหางานส่วนใหญ่มีการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง โดยการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งๆ ใหม่ๆ ที่กำลังก้าวเข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล ทำให้บทบาทหน้าที่ในการหาตำแหน่งงานหรือหาคนเข้าทำงานส่วนใหญ่แล้วจะทำผ่านเว็บไซต์หางาน

เนื่องด้วยทุกวันนี้โลกของเราได้มีความเปลี่ยนแปลงไปทุกเวลาก็ว่าได้ ทำให้รูปแบบการสมัครงานมีความแตกต่างออกไปจากเดิมเป็นอย่างมาก สำหรับคนรุ่นเก่านั้นจากประสบการณ์ในการหางาน ส่วนใหญ่แล้วจะมีการประกาศรับสมัครงานผ่านทางหน้าสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ Walk in เข้าไปสมัครงานด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันนี้ที่คนหางานส่วนใหญ่มักหางานผ่านสื่อออนไลน์ เช่นเว็บไซต์หางานเป็นต้น ทุกวันนี้ก็มีหลากหลายเว็บหางานเปิดให้บริการพร้อมระบุตำแหน่ง องค์กร ที่คนหางานมีความสนใจ แต่ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละเว็บก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มช่วงอายุของคนหางาน

ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับยุคเทคโนโลยี

สามารถปรับตัวในแนวความคิดได้ (Thinking) การที่แต่ละองค์กรมีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยให้พวกเค้าได้ทำการปรับตัวในรูปแบบการทำงาน พร้อมทั้งมีแนวความคิดในการทำงานที่แตกต่างออกไปจากเดิม การนำเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล หรือ New-Media เข้ามาร่วมปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทำวางแผนทิศทางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปรับตัวรองรับเทคโนโลยีโซเชียล (Social Media) สำหรับคนทำงานรุ่นเก่าอาจจะไม่มีความรู้หรือความถนัดในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี ดังนั้นการเรียนรู้และปรับตัวถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณอยู่รอดในยุคสังคมออนไลน์นี้ หลายคนประสบปัญหากับคลื่นลูกใหม่ คนที่ทำงานที่มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยมที่คุณไม่มีทางสู้ได้เลย เบื้องต้นคุณอาจจะลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานผ่านทางสื่อออนไลน์ก็ได้ แต่ถ้ายังคงต้องการให้ตัวเองมีความสามารถมากพอที่จะให้องค์กรยังมองเห็นความสำคัญของตนเองได้นั้น ก็อาจจะต้องลองค้นหาคอร์สอบรมที่จะสามารถช่วยให้คุณได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้เช่นกัน

– ทำความเข้าใจกับสิ่งรอบตัว (Surroundings) การที่เราทำงานกับองค์กรที่มีคนหมู่มาก จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียว ดังนั้นการเปิดมุมมองความคิด และพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทำการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวในการทำงาน จะช่วยให้คุณเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคุณได้มากเลยทีเดียว และที่สำคัญคุณจะไม่เป็นตัวถ่วงของทีมอีกด้วย

วิเคราะห์ทิศทางได้ (Analyze) คุณจะต้องทำความเข้าใจและเข้าถึงตำแหน่งงานที่คุณทำเสียก่อน ว่าเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาในตอนนี้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำอย่างไร ซึ่งบางครั้งมันอาจจะมาในรูปแบบโปรแกรม หรือข้อมูลที่จะช่วยให้การทำงานของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การที่คุณสามารถวิเคราะห์ทิศทางได้ถูกต้องจะทำให้คุณสามารถลดความกังวลในการทำงานได้อีกด้วย

มีแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative) การคิดนอกกรอบหรือการมองหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์พร้อมช่วยให้งานของคุณมีความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือที่สำคัญแนวความคิดเหล่านั้นอาจจะนำมาปรับใช้กับเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลได้อีกด้วย ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานของตนเองได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ให้พวกเค้ามีโอกาสได้ใช้ความคิดของตนเอง เพื่อนำมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานที่หลากหลาย พร้อมทั้งต่อยอดการทำงานได้อีกด้วย

มีศักยภาพในการรับมือ (Coping) คนที่มีความพร้อมเท่านั้นที่จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ การเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้นจะทำให้คุณสามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องหาข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและต่อองค์กรอีกด้วย

ทุกวันนี้ความต้องการของตลาดแรงงานมีความเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้ประกอบการมักเจอปัญหาในการหาแรงงานยาก เนื่องจากรูปแบบความต้องการในการปฏิบัติงานของคนทำงานในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้คนยุคใหม่มีความสนใจที่จะทำงานในลักษณะที่สบายแต่ได้เงินเดือนสูง